Koleżanki i Koledzy
Pielęgniarki i Położne, Pielęgniarze i Położni

Przed nami trudna i wyboista droga. Ale jest to droga, która doprowadzi nas do zwycięstwa – zwycięstwa w walce o godność naszego zawodu, poszanowanie naszych praw i zapewnienie przyszłości pielęgniarkom i położnym. Jestem głęboko przekonana, że razem dokonamy tak oczekiwanych przez nas zmian.

Protestujemy przeciwko dyskryminacji i degradacji Pielęgniarek i Położnych z odwagą i oddaniem. Ogień gniewu, który w nas płonie rozprzestrzenia się na cały kraj. Pod naporem prawdy i pod naporem wiary doprowadzimy do zmian w ustawie. Postawiony przez Ministerstwo Zdrowia mur obojętności, mur lekceważenia, runie z głośnym hukiem, a echo jego upadku odbije się w całej Polsce.

System ochrony zdrowia musi zostać dostosowany się do zmieniającego otoczenia. Doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i wykształcenie muszą odgrywać kluczową rolę w ukształtowaniu się wynagrodzeń Pielęgniarek i Położnych, a przede wszystkim powinno być traktowane jako dobra inwestycja, a nie jako koszt.

Agata Kaczmarczyk, przewodnicząca OZZPiP Region Małopolski