Z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej, Dnia Polskiej Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki życzę Nam wszystkim jedności w dążeniu do Naszych celów, pogody ducha
i uznania w pracy.

Agata Kaczmarczyk
Przewodnicząca,
Zarząd Regionu Małopolskiego