Poświęcenie sztandaru Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Małopolskiego


19 czerwca 2022r. o godzinie 10:00 odbędzie się uroczyste poświęcenie sztandaru Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Małopolskiego. Uroczystości odbędą się w Kościele Mariackim w Krakowie . Zapraszamy Pielęgniarki i Położne do uczestnictwa w tych uroczystościach. Symbolem naszego wyróżnienia się będzie czepek.

W imieniu Regionu Małopolskiego
przewodnicząca Grażyna Gaj