Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wystosował list do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, w którym domaga się podjęcia w trybie pilnym inicjatywy ustawodawczej w zakresie przedłużenia uprawnienia dla pracowników medycznych prawa do zasiłku chorobowego i zasiłku w okresie kwarantanny na poziomie 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Treść całego listu dostępna na portalu Medexpress: Pielęgniarki domagają się zmiany przepisów. Chodzi o zasiłek chorobowy