O nas

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych jest największą organizacją związkową wśród zawodów medycznych w Polsce. OZZPiP został założony w 1995 r. i liczy ok. 80 000 członków, pracujących w ponad 600 szpitalach, przychodniach i innych instytucjach opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. Związek reprezentuje interesy całego środowiska pielęgniarek i położnych.

W ramach struktury organizacyjnej związku działa 16 regionów, które obejmują swoim zasięgiem województwa. Statutowe zadania Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych:

  • ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pracowników;
  • zabezpieczanie praw pracowniczych, wynagrodzeń, warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • przeciwdziałanie i zwalczanie mobbingu i dyskryminacji wszystkich pracowników.

Wspólnie walczymy o prawa pielęgniarek i położnych!