Nie zgadzają się na obecne traktowanie medyków i wspierają protest pracowników służby zdrowia. Studenci kierunków medycznych organizują w całej Polsce własne manifestacje. 

Doceniamy Wasze zaangażowanie w protest medyków, którego celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na ogromne problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Medycy swoim protestem chcą zainicjować proces budowania bezpiecznego systemu ochrony zdrowia w przyszłości, a więc także dla wszystkich młodych osób, które za Waszym pośrednictwem udzielają poparcia medykom.

Pielęgniarki i położne wraz z przedstawicielami innych zawodów medycznych nieprzerwanie protestują w Białym Miasteczku w Warszawie przed budynkiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wobec licznych przejawów dezinformacji oraz dyskredytowania protestujących i ich postulatów, solidarność innych grup społecznych, a więc także Wasza, jest ogromnie ważna i cenna. Mając na uwadze wszelkie okoliczności towarzyszące protestowi medyków, w sposób szczególny doceniamy Wasze zaangażowanie w tą sprawę i jesteśmy pełni uznania dla podejmowanych inicjatyw.

Protest medyków to nie tylko sprawa osób wykonujących zawody medyczne, ale przede wszystkim pacjentów, którzy z polskiego systemu opieki zdrowotnej korzystają i będą korzystać w przyszłości. W interesie wszystkich jest to, aby system ten funkcjonował w sposób dający możliwość bezpiecznego i skutecznego udzielania świadczeń zdrowotnych, pozwalający na faktyczne wykorzystanie aktualnego stanu wiedzy medycznej, sprzętu, a przede wszystkim wiedzy, wykształcenia i umiejętności osób wykonujących wszystkie zawody medyczne, a więc lekarzy, pielęgniarek i położnych, terapeutów, rehabilitantów, laborantów, ratowników…