23 czerwca 2022r. odbyły się  wybory do Zarządu Regionu Małopolskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na kadencję 2022 – 2026.

Demokratyczną decyzją, przewodniczącą została wybrana Pani mgr Agata Kaczmarczyk.

Mamy nadzieję, że jej wiedza, doświadczenie i zdolności w zakresie skutecznego egzekwowania praw pracowniczych będą teraz służyły zakładowym organizacjom związkowym Regionu Małopolskiego OZZPiP oraz wszystkim pielęgniarkom i położnym naszego województwa.